Blogg – Flytta till Venjan gruppen

Vem är? Vad gör Flytta till Venjan gruppen?

Under Venjans Intresseförenings hatt finns det sedan 2012 en ”Flytta till Venjan-grupp” som har till syfte att få fler fastboende i vår lilla by, en ödesfråga för vår sockens framtid. Bakgrunden är ganska självklar och densamma som en stor del av den svenska glesbygden idag d v s att åldersdemografin på den fast boende befolkningen ser bekymmersam ut och att bygden inom 10-talet år, utan nyinflyttning, har ett så pass litet antal fastboende att den servicenivå som idag finns blir m y c k e t svår att bibehålla.

I vårt arbete lägger vi därför stor kraft på att hitta vägar att få fler att flytta hit. För att lyckas med det behövs att vi håller den nuvarande servicenivån intakt och att vi skapar förutsättningar för inflyttning. Den allra viktigaste hörnstenen i dessa ansträningar är att hitta bostäder som intresserade kan köpa eller hyra och det är naturligtvis där du kommer in.

Om du går i tankarna att eventuellt sälja eller kanske kan tänka dig hyra ut är vi glada om du kontaktar oss för mer information om vad Flytta till Venjan gruppen kan hjälpa till med.

Stina 070/996 90 24
Susanne 073/590 47 76

E-mail: flyttatill@venjan.se

Lämna ett svar

Venjan – navet mellan Mora, Vansbro, Malung, Sälen och Älvdalen!