Läs VenjansNytt online

 

Kontaktinformation
Bli medlem
Styrelsen
Prenumeration
Venjansnytt
Integritet och kakor

Venjans-Nytt är socknens egna lokaltidning.
Tidningen  kommer ut 11 gånger per år som i dagsläget är utgivningsplanen. Numren kommer i pappersform prenumeranterna av Venjans-nytt tillgodo cirka 30 dagar innan numren publiceras digitalt här på denna sida.
Du behöver programmet Adobe Reader för att kunna läsa Venjans-Nytt på denna sida.
Kan du inte öppna dessa filer nedan, så har du troligen inte Adobe Reader installerat i din dator. Du kan då hämta hem och installera programmet på din dator från Adobes hemsida

VenjansNytt 2016

VenjansNytt – januari 2016

VenjansNytt – februari 2016

VenjansNytt – mars 2016

 

Utgivningsdatum 2015:

MånadDatum utgivningsdagDatum manusstopp
Jan912
Feb169
Mars2316
April2013
Maj1811
Juni158
Juli2013
Augusti2417
September2114
Okt2619
November2316
December2114

Läs äldre nummer av Venjans-Nytt här.